2021 Yılı Yaz Staj Duyurusu
01 Nisan 2021

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ YAZ STAJI DUYURUSU


Sağlık alanlarında Öğrenim görmekte olan Üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının staj seferberliği projesi kapsamında faaliyete alınan Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu olan https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr web adresi üzerinden e-devlet aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.


1. Açıköğretim öğrencileri hariç olmak üzere lisans (3. ve 4. Sınıf ) ve önlisans (2. Sınıf ) programlarında sağlık alanlarında örgün eğitim şeklinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilecektir.

2. Staj başvurusu tarih aralığı Cumhurbaşkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı uygulamasında belirtilen 22 Şubat - 22 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.

3. Müdürlüğümüze ve bağlı kurum ve kuruluşlarımıza ( Hastaneler, Adsm’ ler, İlçe Devlet Hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri vb.) Şahsen staj başvurusu yapılmayacaktır.

4. Başvurular içerisinden belirlediğimiz kontenjan sayısı kadar öğrenciye sistem üzerinden teklif gönderilecektir.

5. Teklif gönderilirken; Aşağıda belirlenen öncelik kriterlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
(a) Kariyer kapısı tarafından stajerlere verilen puana,
(b) Manisa ili dışında Öğrenim gören ve ailesiyle birliktikte Manisa da ikamet eden stajyer,
(c) Manisa da bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören ve Manisa ilinde ailesiyle birlikte ikamet eden stajyerler.

6. Staj dönemleri;
1. Dönem : Haziran - Temmuz ( 14 Haziran – 14 Temmuz )
2. Dönem : Temmuz - Ağustos ( 14 Temmuz – 14 Ağustos )
3. Dönem : Ağustos - Eylül ( 14 Ağustos – 14 Eylül )

7. Yapılan değerlendirmeler sonucu staja kabul edilen stajer öğrenciler staj başlamadan önce istenen tüm belgeleri eksiksiz teslim etmek zorundadır.

8. Belirlenen staj kontenjanları kadar yedek stajyer belirlenecek olup, staja başlamayan öğrencilerin yerine yedek stajyer öğrenci staja kabul edilecektir.

9.
Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle gerekli görülmesi halinde stajer öğrenci kabulünün yapılması, stajın uygulanması, stajların ertelenmesi veya iptali gibi konularda il sağlık müdürlüğü yetkilidir. Olası gelişmeler Müdürlüğümüz Web sitesinden (https://manisaism.saglik.gov.tr.) duyurulacaktır.