Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
26 Mayıs 2022

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi


T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında uygulamasını başlattığı Toplum Ruh Sağlığı modeli kapsamında kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri şizofreni, şizoafektif bozukluk, atipik psikoz ve bipolar afektif bozukluk tanıları olan kronik psikiyatrik bozukluk hastalarının rehabilitasyon programları dahilinde yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen birimlerdir. Kronik psikiyatrik hastalıklar hastalarda belirgin yeti yitimine yol açmakta, hastanın sosyal becerileri gerilemekte ve tedavi uyumu zorlaşmaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hastaların tedavi takiplerini yaparak yitimleri en aza indirgemeyi ve mevcut yitimlerin rehabilitasyonunu sağlamayı hedeflemektedir.

trsm1.jpg
trsm2.jpg

 • trsm3.png
 • trsm4.png
 • trsm6.png
 • trsm7.png
 • trsm8.png
 • trsm9.png
 • trsm10.png
 • trsm11.png
 • trsm12.png
 • trsm13.png
 • trsm14.png
 • trsm15.png
 • trsm16.png