2020 Yılı Yaz Stajı Hakkında Duyuru
01 Nisan 2021

2020 YILI YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere Dünyada ve Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını pandemisi halen devam etmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda bugüne kadar birçok kısıtlamaya gidilmiş ve birçok ilave tedbir alınmıştır. Bu tedbirler neticesinde elde edilen olumlu gelişmelere bağlı olarak kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olmakla birlikte henüz pandemi sonlanmamıştır. Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımızda staj yapacak öğrencilerin  sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini arttırabilecek olmaları nedeniyle; stajyer öğrenci sağlığı  ile güvenliği de göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüz ve bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda normalleşme tamamlanıncaya kadar stajlar (Yaz stajı, Lisans Tamamlama, İntörn Gözlem Çalışmaları ve Uygulama Eğitimleri)   Manisa Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararı ile ertelenmiştir.  Alınan karar gereği  Kurumlarımızda   yaz stajları  ikinci bir talimata kadar yapılmayacaktır.