Sağlık Bakanlığı’ndan Türk Tabipleri Birliği’ne dava
01 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB), Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik yapmış olduğu açıklamadan dolayı Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Türk Tabipler Birliği, 6023 sayılı Kanuna göre hekimler arasında mesleki deontolojiyi güçlendirmek, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun ek 2’nci maddesi, Birliğin amaçları dışında faaliyet göstermesini yasaklamıştır. Bu maddede, yasağa aykırı hareket edilmesi hâlinde sorumlu organların görevlerine son verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine dava açılması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı da, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin görevden alınması için Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açmıştır.

TTB yöneticilerinin, PKK’nın karakol basarak asker şehit etmelerine, canlı bomba katliamlarına ses çıkarmayıp Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, bu kadar haklı gerekçelerle bu kadar meşru bir harekatı büyük bir hassasiyetle yürütürken bundan rahatsızlık duymalarını kabul etmiyoruz.

Bilindiği üzere 24.01.2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce basın açıklaması yapılarak Harekâta yönelik eleştiriler dile getirilmişti. Bu açıklamada, milli değerlerimizle bağdaşmayan ifadelere yer verilmiş ve Harekât, bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirilmişti.

Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak TTB‘nin bu tavrını kınamıştı.