Vizyon
06 Mart 2018

Hastanemizde sağlık hizmet sunumunda çağdaş, güvenilir ve insan haklarına öncü, gelecekte sağlık sektöründe olacak olumlu değişikliklerde kendini yenileyebilecek ve rekabet gücünü koruyacak bir sağlık kurumu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ:
* Hasta odaklılık ve insana saygı
* Etkinlik ve etkili hizmet
* Süreklilik ve erişilebilirlilik
* Şeffaflık ve hesap verilebilirlilik
* Tıp etiğine bağlılık
* Gelişimlere ve değişimlere açık olmak.