Kurumsal Hedeflerimiz
06 Eylül 2021

Hastane Yöneticiliği/Başhekimliği, hizmet için karşılanması gerekli olan şartları da içeren, ölçülebilir kalite hedeflerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Hedeflerimize ulaşırken de ortak bakış açısı oluşturarak, gelişimde sürekliliği destekleyerek, teşvik ya da yaptırım unsurları oluşturarak, kültürel bir değişim sağlayarak yol izlememiz gerektiği bilinmektedir.

Hedeflerimiz birimler bazında tespit edilmiştir. Her birim için en az 1 hedef dönemsel ve ölçülebilir olarak belirlenip dökümante edilmiştir. Belirlenen bu hedeflerin, belirli periyotlarla gözden geçirilerek iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.


2021 KURUM HEDEFLERİMİZ:

Hasta Hizmetleri

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini üst düzeyde tutacak şekilde verilmesini sağlamak ve hasta memnuniyet oranını %95 üzerinde tutmak,
 • Hastane doluluk oranımızı %70  üzerinde tutmak.( 2020 % 63,1 )
 • Hasta iletişim birimine yapılan başvurularda yerinde çözüme ulaşılan vaka sayısını arttırmak
 • Covid  aşılarının aksamadan ve düzgün bir şekilde yapılması sağlamak, aşı kapasitesine bağlı olarak açılan  randevuların  gerçekleşme oranını %80 düzeyinin üzerinde tutmak.  Aşıların  zayii miktarının sıfır düzeyinde tutmak.

  Personel hizmetleri

 • Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve sağlıklı çalışma yaşamının sağlanmasına yönelik hedeflerle  çalışan memnuniyet oranını %75 üzerinde tutmak,
 • Hastane ihtiyacına göre PDC cetvelinin uygunluğunu sağlamak( Kadın Doğum, Anestezi, Cildiye  hekim sayılarını, Psikolog  ve  Diyetisyen sayılarını arttırmak)  Plastik Cerrah uzmanı temin etmek.
 • Sertifikalı personel sayısını arttırmak.

  Kalite Faaliyetleri

 • Verimlilik yerinde değerlendirmesinde % 95 puan üzerine çıkmak.
 • Hastanemizde SKS çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak, SKS değerlendirme puanını  %95 in üzerinde tutmak
 • Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek. Tüm birimlerde kullanılan cihazları güncel gelişmiş cihazlara yükseltmek.
 • Kurum içi iletişimde optimum düzeyi yakalamak
 • 2021 yılında Kirazoğlu binası  Ameliyathane ve Yoğun bakım ünitesi zeminlerinin  tadilatını gerçekleştirmek.
 • 2021 yılında 2. Basamak Yenidoğan Yoğun bakımı  ünitesini hizmete açmak.
 • Yeni hastane projesine  ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda  katkıda bulunmak.
 • Pandemi süresince yoğun bakım ve servislerdeki yatak kapasitelerini pandeminin seyrine göre optimum faydayı sağlayacak şekilde  paylaştırmak ve kullanmak.

  Finansal sürdürebilirlik

 • TGAP kapsamında (elektrik, su, doğalgaz) gibi tüketim takiplerini sağlamak.
 • Elektrik su doğalgaz tüketimlerinde %5 tasarruf hedefiyle çalışmak.
 • Her yıl  tasarruf tedbirleri kapsamında eğitim verilmesini sağlamak.